Just-Already-Yet-Ever,Never

 

  Already-Yet, Ever-Never, Just

ALREADY-YET

“Already” şu anda, bu durumda, konuştuğumuz anda anlamına gelir. Yalnızca olumlu cümlede kullanılır. Cümledeki yeri yardımcı fiil “have” ile asıl fiil arasındadır.   

“Yet” henüz anlamını taşır. Bu kelime ise soru ve olumsuz cümlelerde kullanılır. Yani “yet” kullanılarak sorulan bir soru cümlesine olumlu cevap vermek isteniyorsa “already”, olumsuz cevap vermek isteniyorsa “yet” kullanarak cevap verilir. “Yet”in cümledeki yeri sondadır.  

Has the director come yet?
Henüz (Şu ana kadar) müdür geldi mi?  

Yes, he has already come.
Evet, o geldi. (O halen gelmiş bulunuyor, şu anda buradadır.)  

No, he has not come yet.
Hayır, o henüz gelmedi.

 

EVER-NEVER

Her ikisi de “hiç” anlamına gelir. “Ever” soru cümlelerinde, “never” ise olumsuz cümlelerde kullanılır.  

Have you ever been to Japan?
Siz hiç Japonya’da bulundunuz mu?  

Yes, I have been to Japan.
Evet, ben Japonya’da bulundum.  

No, I have never been to Japan.
Hayır, ben Japonya’da hiç bulunmadım.

 

JUST
Henüz bitmiş bir işi ifade etmek için, cümleyi yardımcı fiil ile asıl fiil arasına “just” koyarak kurulur.  

I have just locked the door.
Kapıyı tam şimdi kilitledim.  

Ali has just come home.
Ali tam şimdi eve geldi. 

Have they just gone out?
Onlar tam şimdi mi gittiler? 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !